Vochtproblemen kunnen van allerlei aard zijn en vragen meestal ieder een aparte vorm van vochtbestrijding.Meestal is een vochtprobleem zelfs een samenloop van verschillende kleine problemen die de overlast veroorzaken. Opstijgend vocht of optrekkend vocht, vochtige kelder, schimmel en condensproblemen, vochtdoorlatende gevel of zelfs dakinfiltraties kunnen tot een vochtprobleem leiden.

Het is daarom aangewezen om een specialist de nodige vaststellingen te laten doen, al kan het geen kwaad om ook zelf eens op onderzoek te gaan.

OPSTIJGEND VOCHT

De muren van onze woning(en) zijn meestal poreus en slorpen zo het vocht uit de grond op. Denk maar aan een klontje suiker boven een tas koffie. Als onze funderingen rechtsreeks in contact staan met de muren is het mogelijk dat deze muren vocht opslorpen, dit kan zich tot 1 a 1,5 meter boven het maaiveld manifesteren. Normaal voorziet men hier een DPC of waterkeringsfolie, bij oudere woningen is dit veelal nog roofing die dan na 20 a 25 jaar stilaan verduurt en zo vocht doorlaat.

INSLAAND VOCHT

Wanneer poreuze buitenmuren in contact staan met regen of sneeuw is de kans groot dat deze, alvorens ze de kans kregen op verdamping, langs de binnenzijde (bij aanwezigheid van spouw) afwateren en via het afwateringskanaal het water naar buiten laten vloeien. Veelal is het echter niet zo en komt het vocht in de spouw te staan, dit vocht kan serieuze problemen veroorzaken en ook de isolatie vochtig maken. Vochtige isolatie is uit de boze en heeft geen isolerende eigenschappen meer, het zal meer een probleem vormen dat een isolatiebuffer.

INFILTREREND GRONDWATER

Kelders zijn ruimtes die zich onder het maaiveld bevinden, ook zitputten bvb, en komen zo rechtsreeks in aanraking met lateraal infiltrerend en drukkend vocht. Indien een kelder niet voldoende beschermt is tegen deze drukkende massa zal er zich naar binnen toe een vochtprobleem uiten, een kelderdichting is een zaak voor specialisten

BOUWVOCHT

Wanneer een woning wordt gebouwd of verbouwd wordt er veel water bij de grondstoffen gevoegd om deze te kunnen verwerken. Dit water zal een bepaalde vochtigheid met zich meebrengen, dit noemt men bouwvocht. Dit vocht kan tot 2 jaar na de werken nog in de woning verblijven, een goede ventilatie en natuurlijke droging geven de beste uitdroging.

RELATIEVE VOCHTIGHEID

De relatieve vochtigheid is een percentage dat aangeeft hoeveel waterdamp er zich in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur ten opzichte van het maximum. is een bepaald gehalte waterdamp in de lucht. Normaalgezien is dit in de woning in evenwicht. Worden de waardes te hoog, dan kan zich dit uiten in schadebeelden. Meestal zijn dit bruin-zwarte vlekken waardoor men kan spreken van schimmels. Schimmels kunnen een gevolg zijn van een te hoog vochtigheidsgehalte in combinatie met bvb opstijgend of optrekkend vocht.

CONDENSATIE

Een traditionele, gemiddelde woning bevat enerzijds veel vocht bij de bouw of het verbouwen maar ook de bewoners staan voor een groot deel van het vocht in. Er kan 10 tot 15 liter water in de woning worden geproduceerd per dag, dit door ademen, zweten, wassen, plassen en koken.
Contacteer hiervoor tijdig een specialist voor de optimale bestrijding van dit vocht. wanneer de relatieve vochtigheid wordt overschreden kan dit immers tot schimmel en condens leiden.

Er is altijd wat vocht in de lucht om ons heen. Binnenshuis wordt een luchtvochtigheid van ongeveer 50 procent meestal beschouwd als een gezond niveau. Dit is vooral omdat het comfortabel is voor de mens en omdat veel schimmels en mijten niet gedijen in die omgeving. Maar er kunnen zich ook andere vochtproblemen voordoen.

Wanneer is vocht een vochtprobleem?

Ook al hebben we wat vocht nodig in de lucht die we inademen, te veel vocht in uw woning dan we nodig hebben zal lijden tot vochtproblemen. Wanneer vochtige lucht een koude ondergrond raakt kan een deel van het vocht de lucht verlaten en weer vloeibaar worden of condenseren en dan heeft u vochtproblemen in huis. Als dit gebeurt op een koude ruit dan ziet u het water naar beneden lopen zich verzamelen op de vensterbank. Dit is slechts een van de soorten vochtproblemen waar het water de verf kan ruïneren of ervoor zorgen dat het hout begint te rotten. Als u kijkt naar de kostprijs van een nieuwe vensterbank zult u hier niet vrolijk van worden.

Meerdere vochtproblemen

Het water kan zelfs bevriezen, dit produceert ijs op de binnenkant van het venster. Als er vocht condenseert in op uw muren of in uw zolder, dan heeft u een vochtprobleem muur maar zult u niet in staat zijn om het water te zien. Maar omdat u deze vochtproblemen muren niet kunt zien betekend het niet dat het geen problemen zal veroorzaken. Schimmel en meeldauw groeien bijvoorbeeld in vochtige gebieden waardoor u last kunt krijgen van allergische reacties en het kan ook uw huis beschadigen. Dat zijn vochtproblemen die serieus genomen moeten worden.

Hout kan rotten en gipsplaten opzwellen. Als er vocht in uw isolatie zit zal de isolatie niet zo goed werken zoals het hoort zal de rekening voor het op temperatuur brengen van uw huis alleen maar oplopen.

Het opsporen van vochtproblemen kan moeilijk zijn

Vooral omdat vaak voor de meeste mensen de oorzaak niet duidelijk is, kan vochtproblemen oplossen erg lastig zijn. Daarom is het handig om met mensen te werken die niet alleen vaker met het een dergelijke situatie hebben gewerkt maar ook extra scherp opletten op vochtproblemen die misschien nog niet duidelijk te zien zijn. Zodra u dus echte vochtproblemen tegenkomt is een specialist bellen altijd de beste oplossing.